Prawidłowe usytuowanie budynku na działce i zagospodarowanie działki i terenu

Jeżeli wizjom o własnym domu blisko już do rozpoczęcia konkretnych faz realizacji, warto, zamiast wielogodzinnych marzeń o takim czy innym wyglądzie elewacji, układzie pomieszczeń i usytuowaniu bryły budynku, przystąpić do czynności organizacyjnych, które niejednokrotnie mogą niestety wiele planów pogrzebać. Barierą pozostaje nie tyle geometria działki i naturalne ukształtowanie terenu, ponieważ te przeszkody może zniwelować dobry projekt. Prawdziwie trudne problemy można spotkać po zapoznaniu się z lokalnymi wytycznymi i innymi wymogami urzędowymi. To właśnie ten etap, jakim jest zapoznanie się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli taki dla danego obszaru został sporządzony, jest pierwszym krokiem, od którego uzależnione będzie myślenie projektanta. Rozpoznanie terenu i ewentualnych barier realizacyjnych pozwoli na odpowiednie skrojenie śmiałych wizji do wymagań obszaru na którym dany budynek będzie usytuowany, dzięki czemu wydana zostanie zgoda na jego budowę.

Abstrahując jednak od wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dostępnego w urzędach gmin i określającego zazwyczaj informacje o rodzajach dopuszczalnej zabudowy, wymaganych formach architektonicznych, wymiarach budynku i ich usytuowaniu na działce, dokumentem równie istotnym i bardziej ogólnym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. Dział drugi tego rozporządzenia określa dokładnie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. Do spraw pierwszorzędnych zalicza się tutaj zasady prawidłowego usytuowania domu na działce, zachowanie odpowiednich odległości od działek sąsiednich i innych obiektów, sposoby planowania dojazdów do dróg publicznych jak również zasady przyłączu posesji do sieci ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych oraz kanalizacyjnych.

Optymalną sytuacją, która zamierzona bywa jako modelowa w przypadku wielu projektów katalogowych, jest orientacja domu na działce z wjazdem od północy lub wschodu. Daje to najlepsze możliwości przy dalszym planowaniu i rozkładzie pomieszczeń wewnątrz budynku. Z zasady przyjmuje się natomiast, że tereny wypoczynkowe, czyli wszelkiego rodzaju tarasy i salony powinny być usytuowane względem strony południowo-zachodniej. Kuchni lepiej nie planować od strony południowej, co może być powodem niepotrzebnego nagrzewania naturalną energią słoneczną pomieszczenia, które samo z siebie generuje duże ilości ciepła, podczas przygotowywania posiłków. Garaże i pomieszczenia gospodarcze, wymagające utrzymywania niższej temperatury, mogą znajdować się w północnej lub wschodniej części budynku. Najlepszym usytuowaniem dla sypialni pozostaje natomiast strona wschodnia, o ile nie znajduje się w tej części hałaśliwa ulica. Jednymi z gorszych działek są te, w których droga dojazdowa znajduje się od strony południowej lub zachodniej. Rzadziej też można spotkać gotowe projekty odpowiadających nam domów w takiej orientacji i zazwyczaj należy wykonywać je na zamówienie indywidualne.

Jedną z istotniejszych spraw jest także określenie odległości względem granicy z sąsiednią działką. O ile lokalne prawo nie stanowi inaczej wielkości te wynoszą odpowiednio: 4 m dla budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi albo drzwiami w stronę granicy i 3 m w przypadku budynku, który zwrócony jest względem granicy ścianą bez otworów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>